งานกาแฟ SCAJ World Specialty

Conference and Exhibition 2019

อุปกรณ์ชงกาแฟแบบแมลนวล สัญชาติเกาหลี
มีแค่สองร้านที่ใช้ในประเทศไทย หนึ่งในนั้น คือ " เรา "

 

โลกของกาแฟ ช่างกว้างยิ่งนัก

コーヒーの世界はとても広いです。

ขอบพระคุณ พี่ปืนรุ่นพี่สื่อสารฯ๓๘
คุณยูรีน่า ล่ามชาวญี่ปุ่นสุดน่ารัก

กาแฟปาย  Pai Coffee Beans

กว่าเมล็ดสารจะสวยงามขนาดนี้ ใส่ใจเข้าไปใส่พลังเข้าไป

''คุณค่าคุณภาพ''

ก็ตามมา....

ที่มา ที่ไป....

ประสบการณ์....

องค์ความรู้....

ทักษะ....

" พอเพียงเพียงพอแล้วหรือยัง!

"อย่า! ทำตัวเป็นน้ำล้นแก้ว"

"สุขที่ได้ทำทำเพราะสุข"

"อิน สุ่ย ซือ หยวน"

"กินน้ำนึกถึงต้นน้ำ" mY..." สุขนำ "

กิจกรรม เข้าท่า

EVENTS​

" วั น ดี " สวัสดี mY friend 

วันนี้ คือ วันพ่อ

วันนี้ คือ วันดี

วันนี้ คือ เสาร์ ๕

วันนี้ ทำบุญบ้าน บอกเจ้าที่ เจ้าทาง

วันนี้ คือ วันเปิดตัว " กาแฟเข้าท่า อ.ปาย "

วันเริ่ม ของร้านกาแฟแบบ " ครบวงจร "ต้นกล้า

ปลูก ส่งเสริม เก็บ ตาก สี เก็บ คั่ว " กาแฟปาย 100 เปอร์เซนต์ "

เริ่มก้าวเดินก้าวแรก กับ แบรนด์ กาแฟเข้าท่า khaothacoffee.com

" เราทำกาแฟกินเอง ไม่ดี คงไม่กล้าขาย

"จะมีอะไรเพิ่มเติม จะมีอะไรดี โซนที่เพิ่งเปิดใหม่ คือ ????

โปรดติดตาม.......

ฝากเนื้อ ฝากตัว ฝากใจ ฝากกาแฟไทยแท้ปายแท้ ทำจากใจรักแท้ กับประสบการณ์ ร่วมสิบปีกับการลองผิดลองถูก วันนี้เราพร้อมแล้ว

" วั น ดี " สวัสดี mY friend 

วันนี้ คือ วันพ่อ

วันนี้ คือ วันดี

วันนี้ คือ เสาร์ ๕

วันนี้ ทำบุญบ้าน บอกเจ้าที่ เจ้าทาง

วันนี้ คือ วันเปิดตัว " กาแฟเข้าท่า อ.ปาย "

วันเริ่ม ของร้านกาแฟแบบ " ครบวงจร "ต้นกล้า ปลูก ส่งเสริม เก็บ ตาก สี เก็บ คั่ว " กาแฟปาย 100 เปอร์เซนต์ "

เริ่มก้าวเดินก้าวแรก กับ แบรนด์ กาแฟเข้าท่า khaothacoffee.com " เราทำกาแฟกินเอง ไม่ดี คงไม่กล้าขาย "จะมีอะไรเพิ่มเติม จะมีอะไรดี โซนที่เพิ่งเปิดใหม่ คือ ????

โปรดติดตาม.......

 

ฝากเนื้อ ฝากตัว ฝากใจ ฝากกาแฟไทยแท้ปายแท้ ทำจากใจรักแท้ กับประสบการณ์ ร่วมสิบปีกับการลองผิดลองถูก วันนี้เราพร้อมแล้ว

พันธมิตรพี่น้องคนทำกาแฟบนดอยส่งมาให้ชื่นชม
ดอกของต้นกาแฟ ซึ่งหมายถึงผลผลิตที่ดีของฤดูกาลที่จะมาถึง

 

The brothers and sisters,the coffee makers on the hill,sent them to appreciate. Flowers of coffee trees Which means good productivity of the coming season 
khaothacoffee.com
Coffee bean from Pai 
Pai Maehongson Thailand​

F R O N T I E R F O R E S T S

เ สี ย ง ก้ อ ง ข อ ง บ้ า น ย า ม ช า ย แ ด น

________________________________________________________

เ พ า ะ ก ล้ า บ้ า น ย า ม ช า ย แ ด น

ส า ย พั น ธุ์ ที่ ดี

ส ถ า น ที่ ดี

วิ ธี ก า ร ดี

ส า มั ค คี ดี

เท่ากับเรา " มี ดี "

ผลลัพธ์ที่ได้ " เ ร า มี ก า แ ฟ คุ ณ ภ า พ "

' เ ร า เ ริ่ ม ตั้ ง แ ต่ ต้ น ก ล้ า สู่ แ ก้ ว ก า แ ฟ '

_______________________________________________________

อิน สุ่ย ซือ หยวน

กินน้ำนึกถึงต้นน้ำ

ร้ า น ก า แ ฟ เ ข้ า ท่ า อำ เ ภ อ ป า ย

khaothacoffee.com

ทรงพระเจริญ

พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 

พระองค์ภาฯ ทรงร่วมงานวิ่งThe Westwind Trail 20195-6 ตุลาคม 2562อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน

 

นับเป็นบุญ นับเป็นความปลื้มปิติของชาวอำเภอปายที่ได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด และนับเป็นเกียติ เป็นสิริมงคล แก่อาชีพของร้านกาแฟเข้าท่า พนักงานที่ได้จัดกาแฟถวายพระองค์ท่านตลอดที่ทรงประทับแรม และแข่งขัน

C o f f e e B e a n F r o m P a i

คุณ เจโร มาสำรวจ เรียนรู้ ระบบกาแฟเมืองปาย

ศึกษาระบบ อย่างใกล้ชิด จริงจัง ทุกขั้นตอน แบบลงลึก

 

เขามาร่วมศึกษางานเรื่องกาแฟ ร่วมเกือบอาทิตย์

จุดเด่น เหตุผลที่มา เพราะว่า.....

คือ " คุณภาพเมล็ดกาแฟจากปาย " อิ๊ว่ะ!

หลังติวเข้มหน้าตาอย่างที่เห็น

แสดงว่า....... สอบผ่าน???....... ใครสนใจ แบบจริงจัง

ทุกอย่างมีคำตอบ คุยกันได้ทุกเรื่อง ' กาแฟ '

 

อิน สุ่ย ซือ หยวน

กินน้ำนึกถึงต้นน้ำ

mY..." สุขนำ "

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by​

ทุกวัน :  7:00 น.  - 17:00 น.​